Prekast Dilimli Dengeli Konsol Metodu

• Prekast Dilimli Dengeli Konsol Metodu

İlk prekast segmentli konsol köprü 1962 yılında Fransa'da Bu metodun uygulama alanı açıklıkları 60 ila 120 m. arasında olan çok açıklıklı uzun köprülerdir.

DKM'nin avantajlarına ek olarak prefabrikasyonun getirdiği ek özellikler :

- Fabrika üretim kalitesi

- Hızlandırılmış yapım döngü süresi

- Rötre ve sünmeden kaynaklanan zamana bağlı deformasyonlarda azalma

Sunulan hizmetler

- Prekast tesisinin tasarım, temin ve işletilmesi

- Ardgerme malzemeleri temin ve montajı

- Segmentlerin itilmesi ve/veya kaldırılması