İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

FREYSAŞ'ın temel hedefi, 26 yıldan bu yana geliştirdiği kalite kültürü ile kendi alanının "en iyisi" olmak, sunduğu ürün ve hizmetlerle oluşturduğu güven sayesinde bunu sürekli kılmaktır.

FREYSAŞ, belirlemiş olduğu kalite ve iş sağlığı ve güvenliği politikaları ve hedefleri ile işveren memnuniyetini ve yasal gereklilikleri gözeterek uluslararası alanda "sürekli gelişim" sağlamayı hedefler.

FREYSAŞ, kalite ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygunluk ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi konusundaki kararlılığı ile aşağıdaki politikalar doğrultusunda hareket eder;

Tüm işlerinde müşteri memnuniyetini en ön planda gözetir, işlerini planlanan sürede ve bütçe sınırları içinde, istenen kalitede bitirip teslim eder,

Kendi alanında en iyi olmak için ileri teknolojileri, yapım yöntemlerini öğrenir, geliştirir, bilgi ve sistem üstünlüğü ile rekabet eder,

Çalışanların gelişimi, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yapılmasını sağlamak amacıyla mesleki eğitim ve gelişim programları düzenler,

Ekip çalışmasına önem vererek takım ruhunu oluşturur,

Kaliteden ödün vermeden, varlığını sürdürmek ve hedeflerine varmak için, yarattığı fark ile orantılı miktarda kar etmeyi öngörür,

Kalite, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi performansını sürekli gelişim odaklı bir anlayışla gözden geçirir ve iyileştirir.

FREYSAŞ, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini bir emanet olarak görür ve faaliyetleri sırasında, çalışanlarına gelebilecek her tür zararı ortadan kaldırmak için hareket eder.