İnsan Kaynakları Politikaları

İnsan Kaynakları Politikaları

İnsan Kaynakları Politikası
Hedeflerimiz doğrultusunda etkin ve verimli çalışmalarını sağlamak için çalışanlarımızın seçimi, görevlendirilmesi, ücretlendirilmesi, eğitimi ve motivasyonunu bir bütünlük içerisinde ele alırız.

Bu amaç ile aşağıdaki ‘İnsan Kaynakları Prensipleri’ doğrultusunda hareket ederiz;

  • Bütün seviyelerdeki çalışanlarımız ile iletişimin güçlü tutulmasını sağlar, şeffaf ve açık bir yönetim anlayışı izleriz,
  • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve FREYSAŞ‘a bağlılıklarını ön planda tutarak saygı çerçevesinde uzun dönemli bir çalışma ortamında bulunmasını hedefleriz,
  • Çalışanlarımızın arasında ayrım gözetmeden fırsat eşitliği yaratırız,
  • Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel açıdan gelişebilecekleri uygun ortamları sağlarız,
  • İnsan kaynakları politikamızı sürekli gözden geçirir ve geliştiririz. 

İşe Alım
Yaratıcı düşünebilen, üstün donanımlı, kaliteye önem veren ve uluslararası iş yapabilme anlayışına sahip, nitelikli adayları seçerek istihdamını sağlarız. 

Performans Değerlendirme
Performans değerlendirmesinde, önceden tanımlanmış kriterler doğrultusunda çalışanların iş performanslarının ölçülmesi; yetkinlik değerlendirmesinde ise çalışan davranışlarının ölçümlenmesi esastır. Her iki değerlendirme sürecinin sonunda; üstün performans gösterenlerin ödüllendirilmesinin yanı sıra yüksek potansiyelli kişilerin tespiti ve gelişim alanlarının belirlenmesi hedeflenir. 

Eğitim ve Gelişim
Mevcut işlerimizi daha iyi yapabilmek, nitelikli insan gücümüzü karlılık ve sürdürülebilir rekabet amaçlı gelişim projeleriyle desteklemek ve Grup şirketlerimizin gelecekteki yöneticilerini yetiştirebilmek amacı ile, çalışanlarımızı geliştiririz. En güncel yönetim sistemlerini, trendleri ve iş modellerini, İnsan Kaynakları fonksiyonlarımıza entegre ederek, çalışanlarımızın gelişimlerini sürekli takip ederiz.