Ardgermeli Yerinde Dökme Köprü Metodu

• Ardgermeli Yerinde Dökme Köprü Metodu

1) Malzeme miktarında azalma :
- Tabliye için betonda %20, donatıda %50
- Ayaklara ve temellere aktarılan zati yüklerde %20

2) Alternatif köprü yapım metodu sayısında artış :
- İtme Sürme Metodu (İSM) : Segment (dilim) başına 1 hafta, iskele yok, zemin ve ulaşım şartlarına bağımlılık yok, yüksek kapasiteli vinç ihtiyacı yok, basit ekipman
- Dengeli Konsol Metodu (DKM) : ana açıklık 220 m. ye kadar
- Prefabrike Segment Metodu (PSM) : Tipik döngü 3 günde bir açıklık, zemin ve ulaşım şartlarından etkilenme yok.

Freysaş-Freyssinet herbiri köprü uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş ardgerme sistemleri sunmaktadır :

a) C sistemi
C ardgerme sistemi çok çeşitli uygulamalar için geliştirilmiş ve belgelendirilmiştir :
   * galvanizli ve yağlı kılıflı halatlar da dahil olmak üzere, her dayanım standardında (1770 MPa veya 1860 MPa), 13 mm. veya 15 mm. çapında halat kullanımına uygundur
   * 55 halata kadar büyüyebilen ardgerme elemanları
Bu sistem beton, çelik ve ahşap yapılarda dıştan ve/veya içten ardgerme sistemi olarak uygulanabilir

Köprülerde C sisteminin en sık kullanıldığı alanlar :
- Tabliyede boyuna doğrultuda tendonlarda içten (İSM ve DKM'nin düz kabloları) ve dıştan (dalgalı servis yüklerini karşılayan kablolar)

Ayaklar ve ayak başlıklarında
- Ayak başlıkları ardgerme kabloları

b) B sistemi
B ardgerme sistemi köprü tabliyelerinin ince kısımlarında kullanılar. Tipik bir uygulama üst döşemenin enine ardgermesi olarak gösterilebilir. B sistemi hem aderanslı hem de yağlı kılıflı halatlarla aderanssız olarak uygulanır.

c) R sistemi
Köprülerde onarım ve güçlendirme amaçlı olarak kullanılmaktadırlar.

d) Freyssibar
Freyssibar ardgerme sistemi çok sayıda değişik çapta diş açılmış yüksek mukavemetli çubuklar ile bunlarla uyumlu birleştirme ve uzatma parçalarından oluşur. Bu sistem hem yeni köprü yapım işlerinde hem de tamir amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Ardgermeli köprüler faaliyet alanında Freysaş-Freyssinet aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır :
- Ardgerme tasarımı optimizasyonu
- CE markalı ve ETA 013 belgeli ardgerme malzemeleri temin ve montajı
- Ardgermeli köprülerin bakım, onarım ve akustik dinleme işleri