Ardgermeli Yerinde Dökme Dengeli Konsol Metodu

• Ardgermeli Yerinde Dökme Dengeli Konsol Metodu

DKM bir orta ayağın her iki yanında simetrik olarak yerleştirilen yerleştirilen bir çift kalıp arabası kullanılarak, tabliyenin segmentler halinde dökülmesi yöntemidir. Ekonomik uygulama açıklığı 60 ila 170 m. Arasında olan bu tekniğin avantajları :

- İskele sistemlerinin kaldırılması

- Segment boyuna indirgenen kalıp maliyetinin azalması

- Tekrarlanan işlemler nedeniyle işgücü randımanının arttırılması

- Uygulama esnekliği (çok sayıda açıklık aynı anda inşa edilebilir) Freyssinet bugün yaygın bir şekilde kullanılmakta olan dengeli konsol köprülerin 200 den fazlasının yapımında görev yapmıştır. universally widespread.

Sunulan hizmetler

- Kalıp arabası tasarımı, temini ve işletilmesi

- Ardgerme malzemeleri temin ve montajı

- Topoğrafik ölçümler baz alınarak sonraki segment ters sehimi ve kalıp arabası açısı hesapları

- Kalıp arabasının ayak üstüne kaldırılması