İtme-Sürme Köprü Metodu

• İtme-Sürme Köprü Metodu

a) İtme Sürme Metodu (İSM) İSM tabliyenin bir kenar ayak arkasında ardışık segmentler halinde dökülmesi, betonun prizini müteakip ilerletilerek nihai pozisyonuna ulaştırılması metodudur. Altmışlı yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmış olan bu teknik 40 ila 60 m. açıklıklı köprülerde uygulanmakta ve aşağıdaki avantajları sunmaktadır :

- İskele sistemlerinin kaldırılması

- Kalıp sisteminde azalma (sadece 1 segment)

- Tekrarlanan işlemler nedeniyle işgücü randımanının arttırılması

- Döküm alanında uygun çalışma şartlarına bağlı üretim kalitesi

- Özel ekipman için sınırlı yatırım Freysas Freyssinet 8 den fazla İSM projesine katkı vermiş olup 5 viyadük projesinde yapısal tasarım, yapım metodu tasarımı, ekipman temini ve itme sürme işlemlerinde sorumlu şirket olarak görev yapmıştır.

Sunulan hizmetler

- İSM ye uygun olarak yapısal statik tasarım

- Dinamik tasarım kontrolu

- Yapım metodu ekipmanı (ön gaga, çekme kirişleri, .......) tasarım ve temini

- İtme sürme operasyon yönetimi