Silolar

Silolar

Geçtiğimiz 15 yılda Freysaş, Türkiye, Rusya ve Tunus'da 30'dan fazla ardgermeli beton siloların yapımında görev almıştır.

Siloların yapımında ardgerme metodunun seçilmesinin avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Kesitlerin küçülmesine bağlı olarak ekonomik çözüm

- Ardgerme kullanılarak daha hızlı bir yapım süreci sağlanır.

- Basınç altında çatlaksız ve kontrollü çatlaklı beton kesitlerden kaynaklanan sızdırmaz yapı