Nükleer Santraller

Nükleer Santraller

Nükleer santrallarda ardgerme teknolojisi betonu basınç altında tutmak ve herhangi bir kaza anında santral içinde meydana gelecek iç basıncı dengelemek amacıyla kullanılır.

Ardgerme kabloları yatay ve düşey olmak üzere her iki yönde de kullanılır. Duruma göre 3 değişik ardgerme tekniği uygulanmaktadır;

- Aderanslı Ardgerme : kablolar gerildikten sonra çimento şerbeti tatbik edilir. Bu uygulama türü Fransa ve Çin'de yaygın olarak kullanılmaktadır.                                                                                    

- Aderanssız Ardgerme : enjeksiyon malzemesi olarak çimento yerine gres veya balmumu kullanılır. ABD, İngiltere, İspanya ve Güney Kore'de kullanılan ana yöntemdir.

- Yağlı Kılıflı Halatla Aderanssız Ardgerme : yağlı kılıflı halat kullanılır ve enjeksiyon kabloların gerilmesinden önce balmumu ile yapılır. İlk uygulama Hindistan'da Kudankulem santralında

gerçekleştirilmiş olup bugün Rusya'daki santrallarda yaygın olarak kullanılmaktadır.