Videolar

Deprem Güçlendirme Projesi Filmi

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ISMEP) kapsamında bulunan Marmara Üniversitesi Başıbüyük Hastanesi Projesi...

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ISMEP) kapsamında bulunan Marmara Üniversitesi Başıbüyük Hastanesi Projesi için, Ekim 2012'de imzalanan anlaşma kapsamında; izolatörlerin dizaynı, üretimi, yapının yalıtım düzlemindeki kolon ve perdelerin askıya alınıp kesilerek izolatörlerin yerleştirilmesi metodunun tasarımı ve uygulaması Freysaş tarafından yapılmaktadır.

Deprem Güçlendirme - Sismik Cihaz Nedir?
Yapıların depreme karsı korunmasını saglamak için enerji sönümleme ve deprem izolasyon sistemleri kullanılmaktadır. Deprem tarafından üretilen enerjinin bir kısmı damperler tarandan sönümlenerek yapının daha az hasar görmesi saglanır. Damperler deprem gibi kısa süreli gerilme yaratan olaylarda oldukça etkilidir, ancak daha yavas hareketlere karsı bir direnç göstermez. Damperler bir izolasyon sistemi ile birlikte kullanıldıgında, yapının üzerine gelen gerilme ile birlikte yer degistirmelerin de engellenmesini saglar. Izolasyon sistemleri ise elastomer ve ya çelik bazlı olarak tasarlanan mesnet tipleridir. Bu mesnetler yapının temel titresim periyodunu arttırarak, yapıya etkiyecek olan ivme degerlerini düsürür. Böylece yapı yer hareketlerinden izole edilmis olur. Bu sistemler deprem anında etkili bir koruma gösterdiklerinden dolayı, son yayınlanan “Türk Deprem Yönetmeligi” nde belirtilen yüksek seviye yapı performans kriterlerini saglamak için kullanılırlar.