Videolar

KMO-2 İhsaniye Viyadüğü Filmi

İhsaniye Viyadüğü, İtme-Sürme metodu ile Freysaş Freyssinet tarafından tamamlandı ve trafiğe açıldı...

Kuzey Marmara Otoyolu - 2 kampsaminda, İhsaniye Viyadüğü İtme Sürme Metodu ile Freysaş Freyssinet Tarafından Tamamlandı Ve Trafiğe Açıldı.

İstanbul şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu kentin kuzeyine çekerek, transit geçişlerin yükünü azaltmayı amaçlayan ve yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarılan Kuzey Marmara Otoyolu projesi, “Marmara Otoyol İnşaatı A.O. Ticari İşletmesi” tarafından üstlenilmiştir. Avrupa tarafında “Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş.” (Kalyon-RSY-Pak Yatırım), Anadolu tarafında ise “KMO Anadolu Otoyolu İşletme A.Ş.” (Limak-Cengiz-Kolin) görevli firmalar olarak belirlenmişlerdir.

Proje, 3. Boğaz Köprüsü dahil, Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı olarak, 58 km’si bağlantı yolları olmak üzere, toplam 430 km uzunluğundadır.

Freysaş proje dahilinde, Avrupa tarafında, yeni İstanbul Havaalanı’ nın giriş güzergahı üzerinde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yollarının ana otoyol güzergahına bağlantısını sağlayan İhsaniye Viyadüğü’ nü, yenilikçi ve süratli “İtme-Sürme Metodu” kullanarak inşa etmiştir. Bu proje kapsamında, ILM tasarım ve ardgerme malzeme temini ve uygulamaları, genleşme derzi ve mesnetler ile damperle-rin temin ve montajının yanısıra tabliye ve ayak betonarme tasarım ve uygulaması gerçekleştirilmiştir.