Haberler

CEZAYİR Kherratta Vadisi Yolu Trafiğe açıldı.

CEZAYİR Kherratta Vadisinde Freyssibar Uygulaması...

“Zorlu Şartlarda Benzersiz Çözümler”

Cezayir Kherratta Boğazı diye adlandırılan bölgede 1863 ile 1870 yılları arasında yapılmış, genişliği 4 ile 6 m arasında değişen, kısıtlı olarak ulaşımı sağlayan nehre paralel çok dik bir vadi yamacında basamak şeklinde inşa edilmiş eski yol, ancak 2 aracın yan yana geçişine izin vermekteydi ve bu yol da zaten servis dışı kalmıştı.
Mevcut trafik 2000 m + 2220 m+ 1520 m toplam 5740 m uzunluklu % 6 sabit eğimi olan 3 ayrı tünel üzerinden verilebilmekteydi. Cezayir Karayolları tarafından trafiği bağımsız iki yöne dağıtmak amacı ile mevcut tüneller ile trafiği aşağıya, yeni yapılacak mühendislik yapısı özel yol ile de yukarıya yönlendirilmesi amacıyla bir proje oluşturuldu.

Bu yolun tasarımı esnasında yol yörüngesi, yapılardaki trafik yükleri ile iklim ve sismik bölge tanımları Cezayir standartla rına, yapıların ve tünellerin kabulleri Avrupa ve Yapısal Eurocode standartlarına uygun tasarlandı.

Diğer projelerden farklı olarak, bu yapının 24 000 m2 ‘lik kısmı konsol öngermeli betonarme kiriş veya çelik kiriş üzerine inşa edilecek bir platform olarak tasarlandı.
Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 olarak adlandırılan öngermeli betonarme kirişler ve çelik kirişler, yol güzergahına dik olarak yerleştirildikten sonra, mikro kazıklı temeller ve ardgerme çubuğu vasıtası ile bağlanarak, ardgermenin avantajları yardımıyla konsol olarak kullanıldı.
97 adet Tip 1, 201 adet Tip 2, 78 adet Tip 3, toplamda da 376 kirişte 3582 m ardgerme çubuğu, aksesuarları ile beraber temin edilirken, montaj, germe ve enjeksiyon işleri için de ekipman temini ve süpervizörlük hizmeti sağlandı.
Freysaş, bu sıra dışı ve benzersiz projenin ardgerme çubuklarının temini, gerilmesi ve grout uygulaması yapılması işi için, projenin yapımını üstelenen  KRK Holding bünyesindeki ÖZGÜN İNŞAAT ile yaptığı sözleşme sonrası, referans listesinde çok ayrı bir yere sahip olan bu projeyi 2019 senesinde tamamla-yarak işverene teslim etmiştir.”