İtme - Sürme

Malkara - Çanakkale Otoyol Viyadükleri / V6

“Abide Formunda Köprü Ayağı” Tasarımı... 

Çanakkale 1915 Köprü ve Otoyol projesi kapsamındaki otoyol kesimleri dahilindeki viyadüklerde, ekonomik, zamansal ve estetik faydalar getirmesi göz önünde bulundurularak betonarme İtme-Sürme metodu kullanılmasına karar verilmiştir.

Toplamda üç adet viyadük (yapım sırasıyla V6, V1, V8) tasarım dahil inşaatı tamamlanacaktır.

Tabliye, yenilikçi payandalı (strut) kutu kesiti sayesinde, alışılagelen kesit tasarımlarından daha ekonomik tasarlanmıştır. Üç adet viyadüğün toplamda 34 aylık taahhüt süresinde tamamlanması planlanmıştır.


İşin Tanımı:
• Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan V1, V6 ve V8 viyadüklerinin itme-sürme yöntemi kullanılarak yapımı işi.

Freysaş Misyonu:
• V1, V6 ve V8 viyadüklerinin temel, elevasyon, kenar ayak, tabliye, prekast saha, mesnet, damper ve derz tasarımı. Betonarme kenar ayak ve tabliye inşaatı. Tabliyenin ardgerme işleri ve itme-sürme yöntemiyle tabliyelerin sürülmesi. Mesnet, damper, genleşme derzi tedariği ve montajı.
• Ardgerme malzemelerinin tedariği. Ardgerme uygulamaları.

Uygulamalar:
Ardgerme, İtme-sürme
Genleşme derzi, Mesnetler
Damperler
Tasarım desteği

Başlangıç: 2018
Bitiş: 2021
Müteahhit: DLSY J.V.
İş Sahibi: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ