Yerinde Döküm

Yerinde Döküm - Ardgerme / Çandibil Köprüleri / Türkmenistan

ÇANDİBİL - ÇANDYBIL KÖPRÜSÜ  / YERİNDE DÖKÜM / ARDGERME  / TÜRKMENİSTAN

İşin Tanımı:
Toplamda 4 adet yerinde dökme ardgemeli döşemeli köprü mevcuttur: • Trompet Köprüsü 2 adet eşdeğer paralel döşemeden oluşmaktadır. Her biri 2 açıklıklı olup 34 m’dir: 34 m+34 m. Toplam tabliye uzunluğu 136 m’dir. • Bekrowa Yonca Köprüsü 4 adet eşdeğer paralel döşemeden oluşmaktadır. Her biri 2 açıklıklı olup 30 m’dir: 30 m+30 m. Toplam tabliye uzunluğu 240 m. • Çandibil Köprüsü 4 adet eşdeğer paralel döşemeden oluşmaktadır. Her biri 6 açıklıklı olup açıklıklar şöyledir: 23 m+4x27 m+23 m. Toplam tabliye uzunluğu 308 m. • Bekrowa Köprüsü 2 adet eşdeğer paralel döşemeden oluşmaktadır. Her biri tek açıklıklı olup açıklık 35 m’dir. Toplam tabliye uzunluğu 70 m’dir..

Freysaş Misyonu:
Freysaş köprülerin ardgerme teknolojisi yüklenicisi olmuştur. Ardgerme malzemelerinin temini ve uygulaması görevini üstlenmesinin yanında pot mesnet ve
genleşme derzi teminini de üstlenmiştir:
• 469 ton Ardgerme
• 364 m WD 230 Tipi Genleşme Derzi
• 76 adet Pot Mesnet

Uygulamalar:
Ardgerme
Yerinde Döküm
Genleşme Derzi
Kurşun Çekirdekli Mesnet

Başlangıç:  2010
Bitiş: 2010