Silindirik Yapılar

Ardgerme / Mersin Atıksu Arıtma Tesisi

Mersin Atıksu Arıtma Tesisi bünyesinde yer alan 3 adet ardgermeli çürütücü tankın Freyssinet ardgerme sistemi ile inşası başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında 68 ton ardgerme halatı kullanılmıştır.