Köprüler

Yerinde Döküm - Ardgerme / Atatürk Havalimanı Yaklaşım Köprüleri

İşin Tanımı:
Atatürk Havalimanı girişindeki toplam uzunluğu 513 m olan, 7 adet yerinde döküm ardgermeli köprüden
oluşmaktadır. Köprülerin açıklıkları 30 m ile 46 m arasında değişmektedir.

Freysaş Misyonu:
Ardgerme malzemelerinin temini ve uygulaması gerçekleştirilmiştir.
• 382 ton Ardgerme
• 72 adet Elastomer Mesnet

Uygulamalar:
Ardgerme
Yerinde Döküm
Elastomer Mesnet

Başlangıç: 2010
Bitiş: 2011
Müteahhit: ÖZKA İNŞAAT
İş Sahibi: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ