Köprüler

İtme Sürme - Ardgerme / V17-V14-V06 Viyadükleri KMO-1

V17-V14-V06 VIYADÜKLERI-KMO 1 / ARDGERME - İTME SÜRME / İSTANBUL

İşin Tanımı:
Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü dahil) Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy kesiminde yer alan V06, V14, V17
viyadüklerinin tasarımı ve itme-sürme yöntemi kullanılarak yapımı işi.

 

Freysaş Misyonu:
V06, V14, V17 viyadüklerinin temel, elevasyon, kenar ayak, tabliye, mesnet, damper ve derz tasarımı.
Betonarme kenar ayak ve tabliye inşaatı. İtme-sürme yöntemiyle tabliyelerin sürülmesi. Mesnet, damper,
genleşme derzi tedarik ve montajı.

 

Uygulamalar: 
Ardgerme
İtme-sürme
Genleşme derzi
Mesnetler
Damperler
Tasarım desteği

Başlangıç: 2015
Bitiş: 2016
Müteahhit: ICA
İş Sahibi: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ