Köprüler

Eğik Askı / Bine Köprüsü / Azerbaycan

BİNE KÖPRÜSÜ / EĞİK ASKI / AZERBAYCAN

İşin Tanımı:
Eğik askı kablolu köprünün uzunluğu 95 m olup genişliği 27,5 m’dir. Tabliye kalınlığı 1.5 m ‘dir. Pilonun döşemeden yüksekliği 22 m’dir.
 

Freysaş Misyonu:
Freysaş köprülerin eğik askı kablolu sistemler yüklenicisi olup aynı zamanda genleşme derzi ve pot mesnet teminini de sağlamıştır.
• 55 m WP 500 tipi Genleşme Derzi • 6 adet Pot Mesnet • 96 adet ardgerme çubuğu

Uygulamalar: 
Eğik Askı Köprü
Pot Mesnet
Genleşme Derzi
Ardgerme Çubuğu

Başlangıç: 2010
Bitiş2011
Müteahhit: AZVİRT MMC
İş Sahibi: AZERBAYCAN CUMHURIYETI
NAKLIYAT NAZIRLIĞI AZER YOL SERVIS ASC