Köprüler

1915 Çanakkale Köprüsü - Yaklaşım Viyadükleri

1915 Köprüsü - Yaklaşım Viyadükleri

"Dünyanın En Uzun Açıklıklı Köprüsü İtme-Sürme ile Karayla Birleşiyor"

Ana köprü ile kara tarafındaki otoyol kesimlerinin bağlantısının sağlanacağı Yaklaşım Viyadükleri’nde, bir taraftan zamansal ve ekonomik tasarruflar getirmesi, diğer taraftan da altından akacak trafiğin kesintiye uğramaması gibi kısıtlar göz önünde bulundurularak betonarme İtme-Sürme metodu kullanılmasına karar verilmiştir.

İtme eğimi, ağırlığı ve ana köprü yapım aşamaları ile etkileşimi hesap edilmiş, betonarme kesitin bütününün prekast sahasında dökülmesi yerine, bir kısmı, köprü final pozisyonundayken “Yerinde Döküm” yöntemi ile yapılacak şekilde tasarlanmıştır. Bahse konu bölümlerde dökülecek kısımlar, projeye özel tasarlanan bir yürüyen konsol kalıbı kullanılarak inşa edilecektir.