İtme - Sürme

İtme Sürme / Liahkvi Viyadüğü / Ardegerme / Gürcistan

LIAHKVI VIYADÜGÜ /  İTME-SÜRME / ARDGERME / GÜRCISTAN

İşin Tanımı:

Köprü toplam tabliye uzunluğu 877 m olup 2 benzer tabliyeden oluşmaktadır. Genişliği 15 m’dir.
Toplam 20 açıklıklıdır. 36 m+7x45 m+40m+6x45 m+2x48 m+45 m+42 m+33 m.
Köprü itme-sürme metodu ile Freysaş tarafından başarıyla uygulanmıştır.
İtme-sürme metodu ile yapılan Gürcistan’daki ilk köprü olma özelliğini taşır.

Freysaş Misyonu:
Freysaş Liakhvi Köprüsü’nün İtme-sürme işlerini ve genleşme derzi ile beraber pot mesnet teminini de
sağlamıştır:
• 546 ton Ardgerme • 30 m WP 1200 tipi Genleşme Derzi • 30 m WP 700 tipi Genleşme Derzi
• 84 adet Pot Mesnet • İtme krikosunun tedariği ve uygulaması (Hebetec H400)
• Gaganın tasarımı ve tedariği (52 ton, 30 m) • Geçici işler kapsamındaki kayıcı mesnetler ve germe
çubuklarının temini.

Uygulamalar:
İtme-sürme
Ardgerme
Genleşme Derzi
Pot Mesnet

Başlangıç:  2011
Bitiş: 2012
Müteahhit: AKKORD A.Ş. /
İş Sahibi: EKONOMİK GELİŞME BAKANLIĞI OTOYOL DEPARTMANI