İtme - Sürme

İtme Sürme - Ardgerme / İhsaniye Viyadüğü / KMO 2

İHSANIYE VİYADÜGÜ - KMO-2 /  İTME-SÜRME / ARDGERME / İSTANBUL

İşin Tanımı:
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kınalı-Odayeri kesiminde yer alan İhsaniye Viyadüğü’nün itme-sürme
yöntemi kullanılarak yapım işi.

Freysaş Misyonu:
İhsaniye Viyadüğü’nün temel, elevasyon, kenar ayak, tabliye, prekast saha, mesnet, damper ve derz
tasarımı. Betonarme kenar ayak ve tabliye inşaatı. Tabliyenin ardgerme işleri ve itme-sürme yöntemiyle
tabliyelerin sürülmesi. Mesnet, damper, genleşme derzi tedariği ve montajı.

Uygulamalar:
Ardgerme
İtme-sürme
Genleşme derzi
Mesnetler
Damperler
Tasarım desteği

Başlangıç:  2017
Bitiş: 2018
Müteahhit: KRP ADİ ORTAKLIĞI
İş Sahibi:
 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ