İtme - Sürme

İtme Sürme - Ardgerme / Çayırköy Viyadüğü KMO 2 / Kocaeli

Konum: Çayırköy / İzmit

Yapım Metodu: İtme-Sürme Metodu

Toplam Köprü Uzunluğu:1496 m (Toplam 2 Tabliye)

En uzun açıklık: 55 m

Tabliye Genişliği: 21,50 m

İşin Tanımı:
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kurtköy-Akyazı kesiminde yer alan Çayırköy Köprüsü’nün itme-sürme yöntemi kullanılarak yapım işi.

Freysaş Misyonu:
Çayırköy Köprüsü’nün prekast sahasının tasarımı. Betonarme tabliye inşaatı. Tabliyenin ardgerme işleri ve
itme-sürme yöntemiyle tabliyelerin sürülmesi.

Uygulamalar:
Ardgerme
İtme-Sürme
Tasarım desteği

Başlangıç:  2017
Bitiş: 2018
Müteahhit: KMO İŞL. ‒ KOLİN İNŞAAT
İş Sahibi: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ