EkstraDoz

Extradoz / Merdakan Köprüsü / Azerbaycan

MERDEKAN KÖPRÜSÜ / EXTRADOZ / AZERBAYCAN

İşin Tanımı:
Merdekan Köprüsü ekstradoz eğik askı kablolu bir köprüdür. Köprü gövdesi ardgermeli olup
kutu kesittir ve 14 adet extradoz kablo ile desteklenmiştir. Beton döşeme 2 boyutta 7’ şer eğik
kablo ile döşemenin ortasından desteklenmiştir. Her eğik askı kablosu 2 adet sabit ve aktif
ankraj ile köprü gövdesine ve saddle ile pilona bağlanmıştır. Düşey ardgerme çubukları
kullanılarak köprü bu bölgede lokal olarak güçlendirilmiştir.

Köprü 4 açıklıktan oluşmaktadır:
35 m+2x75 m+35 m Köprü genişliği 23,55 m.
Köprü 2 hücreli kutu kesit ardgermeli köprüdür.

Freysaş Misyonu:
Freysaş köprülerin ardgerme teknolojisi yüklenicisi olmuştur. Ardgerme malzemelerinin temini
ve uygulaması görevini üstlenmesinin yanında köprünün pot mesnet ve genleşme derzi
malzemeleri teminini de üstlenmiş, eğik askı kabloları temini ve uygulamasını da yapmıştır.

•179 ton Ardgerme•48 m WD 160 Tipi Genleşme Derzi
•15 adet Pot Mesnet
•54 adet Freyssibar 36 mm çapında her biri 2,3 m boyunda
•Sismik Sönümleyiciler
•8 adet Transpec FVD •8 adet Transpec PDS

Uygulamalar: 
Ekstradoz Eğik Askı
Ardgerme
Genleşme Derzi
Pot Mesnet
Sismik Sönümleyici

Başlangıç: 2010
Bitiş2011
Müteahhit: AZVİRT MMC
İş Sahibi: AZER YOL SERVIS ASC