EkstraDoz

Extradoz / Dim Çayı Köprüsü / Alanya

Konum: Alanya / Antalya

Yapım Metodu: Yerinde Döküm Köprü Ardgerme İşleri 

Teknik: Ekstradoz Eğik Askı 

Toplam Köprü Uzunluğu: 790 m (Toplam 2 Tabliye 

En uzun açıklık: 100 m

Tabliye Genişliği: 13 m

İşin Tanımı:
Alanya Dimçayı Köprü Projesi 2 paralel tabliyeden oluşan yerinde döküm Pİ kesit ekstradoz köprü yapım
işidir. Her bir tabliye 7 açıklığa sahip olup maksimum açıklık 100 metre, tabliye genişliği 13 metre ve toplam
uzunluk ise 400 metredir. Kullanılan ardgerme halat miktarı 420 ton ve Cohestrand halat miktarı 140 tondur.

Freysaş Misyonu:
Freysaş Alanya Dimçayı Ekstradoz köprü yapım işlerinde, ardgerme ve eğik askı malzeme teminini, tasarım
desteğini, ardgerme işleri ve eğik askı işlerinin yapımını üstlenmiştir. Ayrıca köprü mesnetleri ile genleşme
derzlerinin temini ve montajı yapılmıştır.

Uygulamalar:
Ekstradoz köprü
Derz
Mesnet, Damper
Tasarım desteği

Başlangıç:  2017

Bitiş: 2018

Müteahhit: HGG İNŞAAT KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İş Sahibi: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ