Dengeli Konsol

Dengeli Konsol / Derevenk Viyadüğü / Kayseri

Konum: Derevenk / Kayseri

Yapım Metodu: Yerinde Döküm Dengeli Konsol

Toplam Köprü Uzunluğu: 660 m (Toplam 2 Tabliye)

En Uzun Açıklık: 160 m

Tabliye Genişliği: 11,75 m

İşin Tanımı:
Kayseri Güney Çevre Yolu Bağlantısı Projesi kapsamında yer alan Derevenk Viyadüğü’nün dengeli konsol
yöntemi kullanılarak yapım işi.

Freysaş Misyonu:
Tabliye ardgerme işleri. Dengeli konsol metodu ile tabliyenin inşası ve beton döküm yörüngesi kontrolü.
Kalıp arabası temini.

Uygulamalar:
Ardgerme
Dengeli konsol
Kalıp Arabası Temini

Başlangıç: 2017
Bitiş: 2019
Müteahhit: DEREVENK ADİ ORTAKLIĞI 
İş Sahibi: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ