Dengeli Konsol

Dengeli Konsol / İmrahor Viyadüğü / Ankara

İMRAHOR VİYADÜGÜ / DENGELİ KONSOL / ARDGERME / ANKARA

İşin Tanımı:

Amasya çevre yolundaki, Şehzadeler ve Kavşak Köprüsü İkmal İnşaatı İşi kapsamında yer alan Şehzadeler
Viyadüğü’nün Dengeli konsol yöntemi kullanılarak yapım işi.

Freysaş Misyonu:
Tabliye ardgerme işleri. Dengeli konsol metodu ile tabliyenin inşası ve beton döküm yörüngesi kontrolü.

Uygulamalar:
Ardgerme
Dengeli konsol
Döküm Eğrisi Analizi

Başlangıç:  2014
Bitiş: 2017
Müteahhit: DİKYOL YAPI A.Ş.
İş Sahibi: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ