Haberler

“DEREVENK VİYADÜĞÜ” Trafiğe Açıldı...

Kayseri’de Dengeli Konsol Projesi; Kayseri Güney Çevre Yolu'nun...

Kayseri Güney Çevre Yolu'nun 2'nci bölümü olan ve Talas ile Mimar Sinan’ı birbirine bağlayan Derevenk Viyadüğü, yurdumuzda son dönemlerde özel köprü metotları arasında en yaygın kullanım alanlarını bulan Dengeli Konsol Metodu (BCM) ile inşa edilmiştir. BCM metodu, özellikle zorlu derin vadi geçişle-ri, vadi ortasında yüksek ve değişken su seviyesi, büyük ayak yükseklik-leri ve çok geniş (>150 m) açıklıklar bulunması durumunda tercih edilmektedir. Bu anlamda bakıldığında, Derevenk Viyadüğü, BCM uygulama metodunun en doğru seçim olduğu örnek projelerden biridir.

Viyadük sayesinde, önceden Malatya yönünden Kayseri şehir merkezine karayolu mesafesi 20 km iken, bu mesafenin 3.5 km’ye düşürülmesi planlanmıştır.
Freysaş bu projede, Ardgerme malzeme temini ve BCM uygulamaları, kılıf üretim, temin ve montajı, kalıp arabası temini ve işletilmesi görevle-rini üstlenmiştir.
 

Öte yandan dengeli konsol metodunun, gerek tasarım aşamaları-nın önemi (ankraj tipi seçimi, dilim geometrisi), planlı ve duraksamadan ilerleyen bir imalat sürecine sahip olması zorunluluğu ve gerekse de kullanılan kalıp arabasının imalatlar başlamadan mutlaka yük testine (%133) tabi tutulması çok büyük öneme sahiptir. Bu metotta, büyük konsol yüklerinin oluşması sebebi ile sistem belli bir süre içerisinde kapatılarak süreklilik gerilmelerinin verilmesi ve bu esnada her aşamada beton döküm eğrisi analizi (casting curve analysis) yapılması, BCM metodunun olmazsa olmaz unsurları arasında yer almaktadır.