Köprüler

Eğik Askı / Haliç Metro Geçişi Köprüsü

HALİÇ METRO GEÇIS KÖPRÜSÜ / EĞİK ASKI

İşin Tanımı:
Haliç Metro Geçişi Köprüsü projesi, 387 m eğik askılı (stay cable) köprü, 120 m döner köprü,
Kuzey hattında 241 m yaklaşım viyadüğü, güney hattında 169 m yaklaşım viyadüğü olan
köprü yapısı inşaatı ve metro istasyonu giriş binaları yapısından oluşmaktadır.

Freysaş Misyonu:
Eğik Askı kısımında bulunan çelik tabliye segmentleri Freysaş tarafından kaldırılarak montajı yapılmıştır.
Astaldi-Gülermak tarafından kaynak bağlantısı sağlanan her bir tabliyenin montajları H2000 eğik askı kabloları ile Freysaş Freyssinet tarafindan tamamlanmıştır.

Toplam 180 ton Stay Cable kablosu ve 55, 61, 75 H2000 sisteminde 72 adet FPH ve RAB ankrajları montajı
yapılmıştır.

Ardgermeli tabliyeler:
169 m Unkapanı ve 241 m Beyoğlu viyadükleri olmak üzere toplamda 246 ton ardgermeli tabliyeden oluşmaktadır.
Toplamda 334 adet 19C15 ve 96 adet 13C15 ankrajlar kullanılmıştır.
Ayrıca toplamda 18 adet pot mesnet ve 20 adet elastomerik mesnet tedariği sağlanmıştır.

Uygulamalar: 
Ağır Kaldırma
Eğik Askı
Pot Mesnet
Elastomer Mesnet

Başlangıç: 2012
Bitiş: 2013
Müteahhit: ASTALDI ‒ GÜLERMAK ADİ ORTAKLIĞI
İş Sahibi: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ