Bina Onarım - Güçlendirme

Deprem Güçlendirme / Moda Apartmanı

MODA APARTMANI / SİSMİK İZOLASYON İLE DEPREM GÜÇLENDİRME / İSTANBUL

Konum: Moda / Kadıköy / İstanbul

Yapım Metodu: Sismik İzolasyon ile Güçlendirme

Toplam Kolon Adedi: 33 Pillars

Toplam Sismik Cihaz: 27 kurşun çekirdekli izolatör - 6 kayıcı mesnet

İşin Tanımı:  
İstanbul-Moda’da bulunan deprem riski yüksek bir konut binasının güçlendirilmesi işinde, bina temelinin radye temel olarak
güçlendirilmesi, yapıda kullanılacak sismik izolatörlerin ve kayıcı mesnetlerin (27 adet LRB ve 6 adet kayıcı) tasarımının yapılması,
üretilmesi, temel üst seviyesi kolonlarının askıya alınması ve kesilmesi, cihazların montaj uygulaması ve elektrik ve mekanik tesisatın
kolonların son haline göre yenilenmesi Freysaş tarafından yapılmıştır.

Freysaş Misyonu:
• Bina temelinin radye temel olarak güçlendirilmesi
• Sismik izolatörlerin tasarımı ve uygulanması (27 LRB + 6 kayıcı)
• Elektrik ve mekanik tesisatın yenilenmesi

Uygulamalar:
Kurşun çekirdekli kauçuk
izolatör ve kayıcı mesnet
tasarımı ve uygulaması

Başlangıç: 2017
Bitiş: 2018
Müteahhit: FREYSAŞ FREYSSINET YAPI SİSTEMLERİ SAN. A.Ş.
İş Sahibi: MODA GURUP APARTMANI YÖNETİMİ